Informácie
Pre viac informácií ohľadom inzercie, kliknite na Pravidlá
Pravidlá BMWbazar SK Všeobecné podmienky inzercie na portáli www.BMWbazar.SK
Vitajte na bmwbazar.sk! Prihlásiť sa Ste tu po prvý krát? Registrovať sa
Kategórie

Všeobecné podmienky inzercie na portáli www.BMWbazar.SK

inzertný portál www.BMWbazar.SK je prepojený s domovskou Facebook (ďalej "FB") stánkou www.facebook.com/bmwbazarsk a umožňuje prihlásenie pomocou FB konta pri registrácii ako aj automatické zverejnenie inzerátov na BMWbazar SK FB stránke. Takto vám vieme zaručiť oveľa vyšší počet videní inzerátu priamo tu na portáli

 • prevádzkovateľom portálu www.BMWbazar.SK je spoločnosť TOPoistenie s.r.o., so sídlom Kukučínova 46, 831 02 Bratislava, IČO: 35 843 179 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27291/B.
 • prevádzkovateľ portálu www.BMWbazar.SK nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov vrátane ich textu a fotografií
 • údaje o užívateľoch používa prevádzkovateľ iba v medziach zákona
 • prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu alebo opačne medzi stranou dopytu a ponuky, ale nenesie žiadnu zodpovednosť za samotný obchod a jeho kvalitu akou sú samotné vozidlá, produkty, dodania, úhrady a podobne
 • prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami
 • prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak upravovať služby portálu www.BMWbazar.SK bez predchádzajúceho súhlasu inzerentov
 • prevádzkovateľ má právo meniť, upravovať alebo doplňovať neúplné alebo chybné informácie v inzerátoch alebo registráciách bez predchádzajúceho súhlasu inzerentov
 • váš inzerát na portáli www.BMWbazar.SK je automaticky zverejnený aj na našej Facebook stránke BMWbazar SK, kde sa zobrazí na hlavnej nástenke
 • prevádzkovateľ vyhlasuje, že sám neposkytuje žiadne osobné údaje inzerentov tretím stranám a to za žiadnych podmienok. Inzerent si musí uvedomiť, že zverejnením svojho inzerátu sa zverejnia aj jeho kontaktné údaje v podobe mena, mailu prip. telefónneho čísla.

Vytvorenie registrácie:

 • registrácia je možna pomocou vášho FB konta alebo prostredníctvom mailu
 • ak ste firemný inzerent v profile zadajte Typ užívatela "Firma"

Zrušenie registrácie:

 • registráciu si môže zrušiť aj sám užívateľ
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup ktorémukoľvek užívateľovi bez udania dôvodu. Prípadný kredit vo forme Prémiového inzerátu nebude v tomto prípade vrátený
 • Po zrušení registrácie užívateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané užívateľom na serveri po neobmedzene dlhú dobu, ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov tkzv. Logy používateľa. Po zrušení registrácie užívateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky užívateľa, ktoré boli verejne prístupné

Zakázané je:

 • vkladať inzeráty, ktoré porušujú zákony SR ako predaj TP, servisných knižiek, štítkov, manipulácia s najazdenými km a pod. V takýchto prípadoch sú podklady pri pátraní po páchateľovi odovzdané polícii
 • vkladať inzeráty, ktoré sú v rozpore so slušným správaním
 • vytvárať duplicitné inzeráty, fiktívne inzeráty a inzeráty vytvorené na účel podvedenia kupujúceho vyžadovanie zálohy vopred
 • vytvárať duplicitné registrácie, dané prístupy budú spojené do jedného
 • všetky informácie ohľadne inzerátu musia byť dostupné priamo z textu inzerátu. Je zakázané zadávať inzeráty typu "pre viac informácií píšte na e-mail a pod."
 • odstraňovať alebo zadávať nepravdivé kontaktné údaje pri registrácii ako aj následne v profile užívateľa napr. vymyslený e-mail alebo neexistujúce tel. číslo, dané prístupy budú bez upozornenia zmazané
 • vkladať inzeráty do iných kategórií ako tam kam patria, tieto inzeráty budú zmazané prípadne presunuté administrátorom
 • vkladať inzeráty s nereálnou cenou, pri "Cene dohodou" bez orientačnej ceny alebo pri "Odstúpení leasingu" bez odstupného. Tieto inzeráty budú zmazané. Ak vozidlo nie je prihlásené t.j. v evidencii Dopravného inšpektorátu SR alebo nemá platnú STK, EK musí to byť v inzeráte uvedené. Vozidlá nenachádzajúce sa u inzerenta musia mať v kolonke "Doplňujúce údaje" text "Na dovoz" alebo "Na objednávku". Neprihlásené vozidlá alebo ak cena vozidla neobsahuje náklady na jeho prihlásenie je taktiež nutné uviesť do "Doplňujúcich údajov"
 • zadávať cenu inú ako je celková cena vozidla, produktu alebo služby. Cena splátky v prípade prefinancovania môže byť uvedená v poznámke, ale nie ako hlavná cena inzerátu
 • uvádzať cenu bez DPH. Všetky ceny musia byť vrátane DPH! Ak je možnosť odpočtu DPH uvádza sa to v "Doplňujúcich údajoch"
 • uvádzať pri pokračovaní leasingu alebo pri iných splátkach cenu akontácie alebo jednej/prvej splátky namiesto ceny za ktorú ste ochotní vozidlo odstúpiť. Počet všetkých zostávajúcich splátok musí byť uvedený v "Doplňujúcich údajoch"
 • vkladať do textu inzerátu kontaktné údaje alebo web stránky
 • vkladať komerčnú inzerciu ako je propagácia firiem, živnostníkov alebo služieb okrem kategórií na to určených, ktorými sú "BMW SLUŽBY", "BMW Náhradné diely rad1-8" a "BMW Oblečenie a iné". Predajca môže inzerovať svoj tovar len jednotlivo to znamená, že nemôže pridať jediný inzerát na celú svoju ponuku prípadne sortiment
 • pri pridávaní inzerátu ohľadom predaja/kúpy vozidla zadávať do kolónky "Nadpis" iný údaj ako je 1 "Značka" a D.3 "Obchodný názov" uvedený v OEV (TP). Ak je údaj D.3 v zlom tvare ako napr. 3er je povolené ho zmeniť na správny a to napr. 320i. Ostatné dodatky typu údaje o výkone, 1. majiteľ, rýchle jednanie, TOP, atď. sú v kolonke "Nadpis" nepovolené a budú bez upozornenia vymazané. Pri pridávaní inzerátu ohľadom predaja/kúpy tovaru, dielu uviesť jeho presný popis ako napr. Kúpim hydraulické riadenie na BMW E46. Pri pridávaní ponuky ohľadom služby zadať presný popis ako napr. Robím leštenie krytov svetiel. V každom inzeráte sa ponúka len jedna konkrétna vec alebo súbor vecí, ktoré sa predavajú ako celok a nie samostatne. To neplatí pri rozpredaji áut na diely
 • vkladať do inzerátu reklamné fotky na iný alebo podobný druh tovaru alebo služby a nereálne fotky. Kopírovanie fotiek z iných inzerátov je zakázané a tieto fotky budú bez upozornenia vymazané
 • nahrávať fotografie s logami, textami alebo inými zvýrazneniami príp. orámovaním. Takéto úpravy sú brané ako spoplatnená služba a budú spoplatnené alebo vymazané
 • pridávať nový inzerát iba zmenou fotografií a obsahu pôvodného
 • používať v nadpise, textoch alebo komentároch vulgarizmy

 

Pravidlá inzerovania pre súkromných inzerentov:

1.  Súkromný inzerent je fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok.

2. Súkromný inzerent sa musí pre aktívne využívanie inzertných služieb zaregistrovať na portáli www.BMWbazar.SK ako to bolo vyššie spomenuté. Údaje uvádzané v                  registračnom formulári musia byť pravdivé a aktuálne.

3.  Súkromná inzercia nie je spoplatnená.

4.  Súkromný inzerent plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených inzerátov a to vrátane textu a fotografií. Súkromný inzerent je pri pridávaní ponuky/dopytu povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR a to najmä:

 • je povinný inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR
 • je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných súkromných inzerentov a autobazárov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR
 • nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby okrem tých, ktoré priamo súvisia s danou ponukou ako je napr. financovanie formou leasingu alebo úveru
 • nesmie opakovane uverejňovať ten istý inzerát ak je pôvodný ešte platný
 • je zodpovedný za pravdivosť a aktuálnosť všetkých uvádzaných údajov v inzeráte
 • Súkromný inzerent registráciou na portáli BMWbazar.SK dáva súhlas na uverejňovanie svojich kontaktov, ktoré si určí sám pri svojich ponukách príp. dopytoch

5.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty prípadne celé konto, ktoré:

 • porušuje vyššie uvedené pravidlá
 • bolo zaradené do nesprávnej kategórie

6.  V prípade, že súkromnú inzerciu neoprávnene využíva fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba na podporu svojej obchodnej činnosti bude konto zablokované a následne kontaktovaná tímom BMWbazar SK

 

Pravidlá inzerovania pre firemných inzerentov:

1.  Firemný inzerent je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj k svojej obchodnej činnosti.

2.  Firemný inzerent sa musí pre využívanie služieb zaregistrovať na portáli www.BMWbazar.SK. Registrácia prebieha vyplnením online registračného formulára, kde vo svojom profile uvedie v Type užívateľa, že sa jedná o firmu. Údaje uvádzané v registračnom formulári musia byť pravdivé a aktuálne.

3.  Firemný inzerent plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených inzerátov a to vrátane textu a fotografií. Firemný inzerent je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR a to najmä:

 • môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR
 • je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných súkromných inzerentov a ostatných firemných inzerentov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR
 • nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby okrem tých, ktoré priamo súvisia s danou ponukou
 • nesmie opakovane uverejňovať ten istý inzerát ak je pôvodný ešte platný
 • musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok okrem prípadov platených reklamných banerov
 • je zodpovedný za pravdivosť a aktuálnosť všetkých uvádzaných údajov v inzeráte
 • Firemný inzerent registráciou na portáli BMWbazar.SK dáva súhlas na uverejňovanie svojich kontaktov, ktoré si určil sám a identifikačných údajov ako je názov spoločnosti a sídlo pri svojich ponukách príp. dopytoch
 • Firemný inzerent dáva registráciou aj súhlas, že služby BMWbazar.SK zahŕňajú prepojenie inzercie na domovskú stránku BMWbazar SK, ktorá je na Facebook-u

4.  prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť uverejňovanie ponuky iným spôsobom ako je štandardné na portáli BMWbazar.SKPrevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty prípadne celé konto, ktoré:

 • porušuje vyššie uvedené pravidlá,
 • bolo zaradené do nesprávnej kategórie.

 

Partneri:

 

Ahoj! Prihlásiť sa
Domov Hľadaj Môj účet Moje upozornenia Moje osobné údaje Moje inzeráty Posielajte e-mail na
Upresnite vyhľadávanie
Kľúčové slovo
Varianta
Lokalita

Krajina

Región

Obec (Mesto)

Fotografie
Cena

Cena:

-
Tech. údaje